KNATTELIGA

I IIF:s Knatteliga får 3-6 åriga flickor och pojkar bekanta sig med fotboll som gren och socialt samspel i grupp. Verksamheten är passlig lek för små barn och det ger sociala färdigheter samt kundskap inom träning.

Knatteligan har varit regelbundet aktiv sedan 2011 både under vår- och höstsäsonger. Under höst- och vintersäsong ordnas träningarna i Ingå Aktia Arenan tisdagar kl.17-18 samt under vår- och sommarsäsong tränar vi samma tid på Ingå konstgräsplan. Adress: Kanonvägen 3, 10210 Ingå.

Till Knatteligan kommer du med genom att när som helst bara komma på plats eller anmäla dig till Knatteligans dragare Nina (nina.osterlund@elisanet.fi), som har aktivt varit med ända från Knatteligans början i Ingå.

Till första träningar är det bra att ta med sig benskydd, länktossor eller alternativt nabbskor samt drickaflaska! Man kan även fylla i och ta med föreningens anmälningsblankett.

Knattarna (flickor och pojkar) förflyttas vid skolåldern till lag enligt ålder, möjlighet och spelarantal.

IIF Fotboll Jalkapallo rf önskar alla i Knatteliga-åldern välkomna med och bekanta sig med denhär underbara grenen!