P10 2021

Lagledare: Cati Malmsten
Tel: +358 50304 8904, e-post: catijansson@hotmail.com
Tränare: Jukka Mähönen
Tel: +358 40844 8087, e-post:  jukka.mahonen@trahus.fi