P9 2021

Baggström Elias
Hotti Rasmus
Kainulainen Osmo
Landers Victor
Hansson Joel
Leppäharju Eliel
Pått Noah
Julin Theo
Köhler Edvin
Pernu Elwin
Avellan Edvin
Suuronen Kasper
Grantham Charlie
Hauvonen Väinö
Bäckström Lucas
Sjöberg Elliot
Wikström Minea

Lagledare: Landers Andrea
Tel: +358503561200, e-post: Andrea.Landers@avena.fi
Tränare: Pått Jonas
Tel: +358 505397231, e-post: jonas.patt81@gmail.com
Tränare: Köhler Mathias
Tel: +358408226856, e-post: kohler.mathias@yahoo.com
Kassör: Bäckström Jeanette
Tel: +358445950055, e-post: jeanette.backstrom@westerby.fi