Lag

Hindersson Vincent
Jurvelin Evert
Kahila Toivo
Landers Arthur
Lindström Lucas
Mähönen Aapo
Somppi Mauno
Viljanen Edmund

Funktionärer

IIF Fotboll rf - Ingå


IIF Jalkapallo ry - Inkoo


Fotboll för alla - Jalkapalloa kaikille!