Lag

Flink Eero
Forsström William
Ihander Daniel
Kärkkäinen Veikko
Kokkaret Noel
Lenruth Noel
Lesch Erik
Lindström Oscar
Niemi Elmer
Pöyhönen Myrsky
Rissanen Olga
Stenberg Oskar
Vapaakallio Elliot
Viljanen Aron
Åberg Hugo
Hauvonen Lotta

Funktionärer