Lag

Gillberg Felix
Holmberg Aron
Holmberg Leo
Koljonen Liam
Kontio Hugo
Lindberg Mikael
Lindholm Filip
Lindström Eva
Martikainen Walter
Pått Juni
Silvennoinen Alpo
Sjöström William
Sontag Rafael
Svahnström Alice
Viljasalo Topi
Wikström Vanessa

Funktionärer