Blanketten stängs 31.12.2024 12:00
 Plays 2000
För att bli medlem i IIF Fotboll rf behövs barnets namn, adress och födelsetid samt vårdnadshavarens namn, e-post  och telefonnummer meddelas föreningen. 
 
Uppgifterna sparas så länge som barnet är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.
 

Saadakseen jäsenyyden IIF Jalkapallo ry:ssä tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.
 
Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.
Lämna oss respons / Jätä meille palautetta

Föreningen stöder mindre bemedlade familjer i barnens hobbyavgifter med stöd från Sparbanksstiftelsen bidrag. Ansökningarna behandlas i föreningens styrelse, vilken också fattar beslut om beviljandet av stöd. Föreningens styrelsemedlemmar har tystnadsplikt.

Seura tukee vähävaraisia perheitä lasten harrastusmaksuissa Säästöpankkisäätiöltä saadulla tuella. Hakemukset käsitellään seuran hallituksessa, joka myös päättää tuen myöntämisestä. Hallituksen jäsenillä on vaitiolovelvollisuus.

IIF Fotboll rf - Ingå


IIF Jalkapallo ry - Inkoo


Fotboll för alla - Jalkapalloa kaikille!