Ekonomiskt stöd av mindre bemedlade

Föreningen stöder mindre bemedlade familjer i barnens hobbyavgifter med stöd från Sparbanksstiftelsen bidrag. Ansök om stöd via denna blankett eller genom att skicka e-post till adressen iif.jalkapallo@gmail.com. Ansökningarna behandlas i föreningens styrelse, vilken också fattar beslut om beviljandet av stöd. Föreningens styrelsemedlemmar har tystnadsplikt.


Vähävaraisten taloudellinen tukeminen

Seura tukee vähävaraisia perheitä lasten harrastusmaksuissa Säästöpankkisäätiöltä saadulla tuella. Tukea voi hakea oheisella lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen iif.jalkapallo@gmail.com. Hakemukset käsitellään seuran hallituksessa, joka myös päättää tuen myöntämisestä. Hallituksen jäsenillä on vaitiolovelvollisuus.

IIF Fotboll rf - Ingå


IIF Jalkapallo ry - Inkoo


Fotboll för alla - Jalkapalloa kaikille!